portfolio

Download deze fiche

beschrijving

Een portfolio is een verzameling van materialen en reflecties die het leren van een leerling in kaart brengt. Een leerling illustreert hiermee welke kennis en vaardigheden hij/zij zich gaandeweg eigen gemaakt heeft. Het is een bundeling van specifieke vaardigheden (bv. lezen, schrijven,…) of een illustratie van een kennisdomein.

werking

Vijf specifieke elementen zijn kenmerkend voor een portfolio:

  • Het gaat om een doelgerichte verzameling van het werk van de leerlingen.
  • Elke leerling stelt zelf zijn/haar portfolio samen en selecteert zorgvuldig welke materialen er opgenomen worden in het portfolio. Deze selectie kan gebeuren naar eigen inzicht van de leerling of door middel van gerichte instructies van de leerkracht.
  • In een portfolio documenteert de leerling groei en ontwikkeling.
  • Reflectie op het leerproces door de leerling zelf is een essentieel onderdeel van het portfolio. Centraal hierbij zijn de vragen ‘waar sta ik nu?’ en ‘waar ga ik mee verder?’
  • Instructie en begeleiding door een leerkracht zijn vereist.

tips

  • Je kunt naast fysieke portfolio’s ook werken met een digitale portfolio.
  • Maak geen vergelijking tussen de portfolio’s van de leerlingen onderling; maak gebruik van een duidelijke criterialijst.

voorbeelden