denken-delen-uitwisselen

Download deze fiche

beschrijving

Met deze werkvorm ga je in verschillende stappen (denken-delen-uitwisselen) na of de leerlingen je uitleg begrepen of wat ze al weten over een onderwerp.

werking

 • Bepaal de doelstelling van de les. Werk je met een nieuwe tekst? Met een reeks vragen of begrippen?
 • Beschrijf de ‘denken-delen-uitwisselen’ strategie aan je leerlingen:
  • De leerlingen denken individueel na over je vraag.
  • Ze delen met elkaar hun antwoord; hierbij kunnen ze met elkaar vergelijken en hun antwoord bijstellen.
 • Daarna wisselen ze uit in grote groep; je duidt verschillende leerlingen aan om hun antwoord te geven en aan de andere leerlingen wordt regelmatig om commentaar gevraagd.

tips

 • Vraag leerlingen eerst om zelfstandig na te denken over de vraag en informeer ze pas daarna dat ze hun antwoord met elkaar mogen delen. Zo vermijd je dat bepaalde leerlingen een afwachtende houding aannemen.
 • Geef richtlijnen voor de discussie die tijdens het uitwisselen zal plaatsvinden.
 • Corrigeer misvattingen en versterk de juiste antwoorden.
 • Formuleer een open vraag waarop meerdere antwoorden geformuleerd kunnen worden.
 • Zorg dat de leerlingen voldoende bedenktijd krijgen.
 • Herinner de leerlingen eraan dat ze elk om de beurt moeten praten, goed luisteren naar elkaar en vragen stellen aan elkaar.
 • Moedig de leerlingen aan om hun denken zichtbaar te maken door hen te vragen hun ideeën op te schrijven of te tekenen voor en/of na het delen.

voorbeelden