OVUR-strategie

Download deze fiche

beschrijving

Leer de leerlingen om volgens het OVUR-principe te werken. Hierbij werken de leerlingen volgens het stappenplan: oriënteren, voorbereiden, uitvoeren en reflecteren. Het doel is dat de leerlingen voor, tijdens en na de opdracht reflecteren op waar ze mee bezig zijn, om zo op een gestructureerde manier de vooropgestelde doelen te bereiken.

werking

Leer aan de leerlingen om een opdracht aan te pakken volgens het OVUR-stappenplan.

 • Oriënteren op de taak:
  • Wat is het doel van de taak? Wanneer heb ik dat doel bereikt? Waarom is dit doel belangrijk?
  • Wie of wat kan mij helpen bij de uitwerking van deze taak?
  • Wie is het doelpubliek van deze taak?
 • Voorbereiden op de taak:
  • Hoe ga ik de taak aanpakken? Heb ik al een planning opgemaakt?
  • Welke stappen doorloop ik? Hoe weet ik dat ik klaar ben?
  • Hoeveel tijd heb ik voor deze taak nodig?
  • Heb ik alle gegevens?
 • Uitvoeren van de taak:
  • Tijdens het maken van het eindproduct letten op taal (zinsbouw, woordkeuze, tekstopbouw,…).
  • Klopt mijn planning? Lig ik nog op schema? Wil ik mijn tijdsplanning aanpassen?
  • Waar loop ik vast? Hoe komt dat? Welke mogelijkheden zie ik om dit zelf op te lossen?
  • Lukt het mij om geconcentreerd te blijven? Waarom wel/niet? Wat kan ik doen om mij beter te concentreren?
 • Reflecteren op de taak, zowel op het eindproduct (doel bereikt?) als op het proces (goed voorbereid?):
  • Is het gelukt de taak te maken?
  • Welke aanpak heb ik gekozen? Was dat een handige manier?
  • Klopte mijn tijdsplanning? Wat heb ik gedaan om geconcentreerd te blijven?
  • Hoe kwam het dat de taak wel/niet gelukt is?
  • Ben ik tevreden over het resultaat van de taak?
  • Wat heb ik vandaag geleerd dat ik de volgende keer zou kunnen gebruiken?

De leerlingen kunnen dit expliciet gebruiken (aan de hand van dit stappenplan een opdracht maken) of je kunt het impliciet verwerken in de bundels of opdrachten die leerlingen moeten maken.

tips

 • Installeer deze methode bij voorkeur van bij het begin van het schooljaar.
 • Gebruik het zelf consequent zodat deze structuur een gewoonte wordt.
 • Zorg dat het systeem ook zichtbaar is voor de leerlingen in de klas (een affiche naast het bord, in de opbouw van de werkbladen en de les, …)
 • Na het gebruik van de OVUR-principe, kun je de leerlingen een zelfbeoordeling laten doen. Daarbij gebruiken de leerlingen de vooraf opgestelde criteria (bijvoorbeeld een rubric), om te kijken naar eigen producten en leerprocessen.

voorbeelden

Op de website Klascement vind je met de zoekterm ‘OVUR’ en ‘Engels’ wel wat bruikbaar materiaal voor Engels dat is opgebouwd volgens het OVUR-principe. Zoals bijvoorbeeld deze taaltaak rond ‘asking and giving directions’

Deze algemene instructiekaart kun je gebruiken als basis om op verder te werken na aanpassing aan je doelpubliek.

voorbeeld OVUR-strategie Engels 3 tso