the voice

Download deze fiche

beschrijving

Net zoals in het televisieprogramma The Voice tonen de leerlingen hun waardering voor de prestatie van hun medeleerlingen door zich voorwaarts te draaien op hun stoel.

werking

  • De leerlingen doen individueel of in groep een presentatie.
  • De leerlingen van “de jury” (een viertal medeleerlingen) zitten met hun rug naar de “deelnemers” (de leerlingen vooraan). De rest van de klas is publiek.
  • Van zodra de presentatie start, duidt de jury op de criterialijst aan welke doelen de deelnemers bereiken. Spreek af met de jury hoeveel criteria de deelnemers moeten behalen voor er omgedraaid mag worden.
  • Bespreek de criteria met de volledige klas als de presentatie is afgelopen.

tips

  • Laat de leerlingen achterstevoren zitten op hun stoelen, zodat ze gemakkelijk de voorwaartse positie kunnen innemen.
  • Maak op voorhand een overzicht van de juryleden om de jurywissels vlot te laten verlopen.
  • Dit werkt goed als de leerlingen al vertrouwd zijn met het evalueren van elkaar.
  • Doe dit niet in een klas waar de klassfeer negatief is en waar de kans bestaat dat de leerlingen persoonlijk met elkaar willen afrekenen. Indien er een zeer goede klassfeer heerst kun je ervoor kiezen om de volledige klas in te schakelen als jury.

voorbeelden

  • Voor Engels: Pupils present their advertisement for a specific product.

Possible criteria (one or two per pupil in the jury, if possible linked to their expertise):
Do they speak loud enough?
Are they using the tenses correctly?
Are they using the vocabulary we learned on advertisements? 
When you have heard 3 arguments to buy the product, turn around.
When you are convinced to buy the product, turn around.

  • Een spreekoefening in verband met persoonsbeschrijvingen.

De leerlingen kennen de woordenschat om personen te beschrijven. Ze krijgen de tijd om een foto te zoeken en een beschrijving te maken (uiterlijk en karaktereigenschappen) van een persoon.

Er is een jury van 3 mensen. Er wordt een foto geprojecteerd, de leerling vooraan presenteert deze persoon. Hij/zij probeert de jury te overtuigen, met de beschrijving van de karaktereigenschappen en uiterlijke kernmerken, om met deze man/vrouw op date te gaan. De juryleden draaien om als ze overtuigd zijn om dat te doen.

De klas heeft een evaluatieformulier voor de spreker. Voorbeelden van criteria: minstens drie adjectieven gebruiken om persoonlijkheid te beschrijven, drie adjectieven in verband met uiterlijk, goede uitspraak en grammaticaal correcte zinnen. Na elke spreker volgt een kort klasgesprek over deze criteria.

voorbeeld the voice Frans 2 A-stroom

voorbeeld the voice Engels 2 A-stroom