peerfeedback

Download deze fiche

beschrijving

Onder peerfeedback verstaan we alle activiteiten waarbij de leerlingen feedback geven op elkaars proces of eindproduct.

We weten dat deze evaluatievorm vrij eerlijk en accuraat toegepast wordt door leerlingen. Medeleerlingen zien hun klasgenoten aan het werk tijdens het leren en hebben daardoor soms meer gedetailleerde kennis over het werk van anderen dan de leerkracht zelf. Op die manier kan peerfeedback gezien worden als een onderdeel van zelfevaluatie, doordat de leerling in kwestie informatie krijgt voor de zelfbeoordeling.

 

werking

  • Start geleidelijk aan: gebruik peerfeedback eerst op kleine schaal tot je als leerkracht vertrouwen hebt in deze evaluatievorm.
  • Oefen: laat de leerlingen oefenen met mondeling en/of schriftelijke feedback geven aan elkaar. Geef de leerlingen ook voldoende tijd om te wennen aan het idee en de manier van werken. Maak ruimte voor de positieve of negatieve reacties van de leerlingen over deze werkvorm.
  • Houd iedereen op de hoogte: maak duidelijk aan je leerlingen en de collega’s waarom je peerfeedback belangrijk vindt, bijvoorbeeld om de leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven of om als leerkracht een breder zicht te krijgen op inzet in de klas.
  • Maak duidelijke afspraken aan de hand van criteria: stel concrete en ondubbelzinnige criteria op die gebruikt moeten worden bij de evaluatie.

tips

  • Voor peerfeedback kun je een puntenschaal (kwantitatieve feedback) gebruiken of woordelijke feedback geven.
  • Blijf het evalueren in handen nemen, dat komt de kwaliteit van de evaluaties ten goede. Dat kan door beoordelingsschalen of rubrics te voorzien, door leerlingen tijd te geven hiermee te oefenen, door goede voorbeelden van feedback te tonen, …
  • Laat de leerlingen oefenen: hoe meer de leerlingen oefenen met peerfeedback, hoe dichter de resultaten aanleunen bij de evaluaties van de leerkracht.

voorbeelden

Peerfeedback bij een spreekoefening

De leerlingen moeten ter voorbereiding van het spreekexamen als huiswerk een videoboodschap inspreken en dit op smartschool posten. Volgende les evalueren ze het filmpje van een medeleerling aan de hand van open vragen die ze niet met ja of neen kunnen beantwoorden, zoals:
– Noteer hier twee goed uitgewerkte zinnen.
– Welke fouten hoor je? Wat begrijp je niet?
– Noem één belangrijk aandachtspunt en benoem één kwaliteit.
In het tweede deel van de les bundelen we de beste zinnen en de meest voorkomende fouten zodat de leerlingen goed voorbereid examen kunnen doen.

In de toolbox vind je nog andere werkvormen die peerfeedback stimuleren: peer-papier, SOS-hoek, flapover vragenthe voice