doelen verduidelijken

Download deze fiche

beschrijving

Verduidelijk de doelstellingen van de les (of een lesdeel) mondeling of schriftelijk voor de leerlingen. Dit heeft twee voordelen:

 • De leerlingen kunnen bewuster en gerichter naar het doel toewerken.
 • Als leerkracht geef je gemakkelijker feedback wanneer de doelen duidelijk zijn.

werking

Maak doelen zichtbaar door:

 • ze expliciet te vermelden bij het lesbegin of als herhaling tijdens/op het einde van de les;
 • ze ook visueel zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld door ze steeds op dezelfde plek op je bord te schrijven, te laten terugkeren in je les, in de cursus, op een toets;
 • een authentieke probleemstelling te formuleren;
 • in een onderwijsleergesprek in het begin van de les de doelen concreet te maken;
 • het belang van de doelstelling mee te geven bijvoorbeeld in het dagelijkse leven of hobby’s van de leerlingen;
 • het doel te koppelen aan wat de leerlingen in vorige lessen gezien hebben.

tips

 • Laat een leerling elke dag het nieuwe lesdoel voorlezen of in eigen woorden aan de klas uitleggen.
 • Communiceer de doelen in een taal die de leerlingen begrijpen; bied indien nodig ondersteuning voor school-of vaktaalwoorden.

voorbeelden

  •  Het belang van de doelstelling koppelen aan het dagelijkse leven:

  Bij de doelstelling ‘de leerlingen kunnen via gepaste vragen (met vraagwoord) info / nieuws verkrijgen’ kun je de leerlingen meegeven dat ze dit kunnen inzetten wanneer ze op uitstap naar Brussel gaan en bijvoorbeeld in het Frans moeten vragen bij welke metrohalte ze moeten afstappen om naar het waterpretpark ‘Oceade’ te gaan.

  • Het doel koppelen aan wat leerlingen in de vorige les gezien hebben:

  Vorige les hebben we de verschillende onderdelen van het huis gezien en de adjectieven geleerd om een huis te beschrijven. Deze les leren we meubilair te benoemen en de voorzetsels van plaats zodat je kunt beschrijven hoe meubels zich situeren binnen een specifieke kamer.

  • De doelstelling visueel zichtbaar maken:

  Bron: Coup de pouce 4T (Plantyn, Mechelen), p. 107.

reflectie

Op welke momenten verduidelijk je de doelen al? Om je hiervan bewust te worden, kun je deze oefening reflectieopdracht doelen maken.