rubric

Download deze fiche

beschrijving

Een rubric is een beoordelingsmatrix bestaande uit toetsingscriteria en beoordelingsniveaus. Het vertelt de leerling en leerkracht welke aspecten worden geëvalueerd en presenteert het niveau dat de leerling heeft bereikt voor deze aspecten. Rubrics worden vaak gebruikt om meer complexe vaardigheden zichtbaar te maken zoals bijvoorbeeld communiceren, samenwerken en presenteren.

werking

 • Bepaal de doelstelling die je wilt evalueren.
 • Beperk je tot één vaardigheid.
 • Beschrijf uit welke deelvaardigheden de leerinhoud/vaardigheid bestaat. Beperk je daarbij tot ongeveer zes deelvaardigheden.
 • Bepaal per deelvaardigheid vier niveaus die een leerling kan behalen (meest rechtse kolom = hoogste niveau, meest linkse kolom = laagste niveau). De niveaus moeten duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn en een kwalitatieve beschrijving geven.

tips

 • Betrek de leerlingen vanaf het begin bij het beoordelingsproces, bijvoorbeeld door hun zelf een lege rubric te laten invullen. Op die manier leggen ze voor zichzelf de lat.
 • Met een rubric weten de leerlingen op voorhand welke criteria er gekoppeld zijn aan de uitvoering (feed-up). Rubrics stellen de leerkracht en de leerlingen in staat om vast te stellen wat er tot nu toe is geleerd (feedback) en wat er nog te leren is (feed-forward). De indicatoren laten zien wat er nog gedaan moet worden om tot een betere prestatie te komen.
 • Aandachtspunten bij de indicatoren (beschrijvingen van de niveaus bij de geselecteerde deelvaardigheden):
  • kort en krachtig
  • meetbaar en observeerbaar
  • niet negatief geformuleerd
 • Je kunt de opmaak van je rubric in Excel of Word doen. Rubistar biedt je een sjabloon voor gelijkvormige opmaak.
 • Je kunt de leerlingen schriftelijke feedback geven aan de hand van de rubric met behulp van een aantal (Engelstalige) digitale tools:
  • Met ForAllRubrics kun je rubrics maken en schriftelijk feedback geven aan leerlingen. Dit is een Engeltalige omgeving.
  • Met OrangeSlice Teacher kun je rubrics opstellen, deze integreren in de taak en daarin evalueren. Ook bruikbaar voor peerevaluatie via OrangeSlice Student. Deze tools zijn eenvoudige te linken aan google classroom, waardoor bijhouden en doorgeven van feedback gemakkelijker is.
 • Laat leerlingen geanonimiseerde opdrachten van de voorbije jaren (2 sterke en 1 minder sterke of zwakke opdracht) beoordelen. Laat ze aan de hand van de rubric noteren wat ze sterk en zwak vinden aan de opdrachten en bespreek dit klassikaal.

voorbeelden