Bibliografie

Referenties bij toolbox

Leren zichtbaar maken

De Clercq, E., Alen, L., De Smet, A., Lehmann, M., Temmerman, L. & Vandemaele A. (2018). Track ‘n’ Trace 3. Wommelgem: VAN IN.

De Deyne, N., De Cuyper, G. & van der Heijden, L. (2017). Coup de Pouce 4T. Leerwerkboek Frans voor 4 tso. Mechelen: Plantyn.

Dodge, J. & Duarte B. E. (2017). 25 Quick Formative Assessments for a Differentiated Classroom. New York: Scholastic.

ESC Region 13, (2017) 3-2-1. Opgehaald van: http://www.theteachertoolkit.com/index.php/tool/3-2-1

ESC Region 13, Entry ticket. Opgehaald van: http://www.theteachertoolkit.com/index.php/tool/entry-ticket

ESC Region 13, (2017) Exit ticket. Opgehaald van: http://www.theteachertoolkit.com/index.php/tool/exit-ticket

Flokstra, J.H. (2006) Activerende werkvormen. Enschede: Stichting leerplanontwikkeling

Hoogeveen, P., & Winkels, J. (2014). Het didactische werkvormenboek: variatie en differentiatie in de praktijk. Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Jones, R.C. (2016) Three-Minute Pause 3-minute pause. Opgehaald van: readingquest.org/3mp.html

Kagan, S. (2010). Coöperatieve leerstrategieën: research, principes en de praktische uitwerking. Vlissingen: Bazalt

Lemov, D. (2015). Teach like a champion 2.0.: 62 techniques that put students on the path to college. San Francisco: Jossey-Bass.

Lemov, D. & Atkins, N. (2010). Teach like a champion: 49 techniques that put students on the path to college. San Francisco: Jossey-Bass.

Le Maire, H., De Gaeve, B., Vandevelde, E., Rasir, M., Vandezande, I., Ferrier, S., & Vanmeulder, D. (2015). Coup de Pouce 2 A-stroom. Mechelen: Plantyn.

Pennewaard, L., & Van Silfhout, G. (2016). Hoe weet ik waar mijn leerlingen staan?: Gebruikmaken van bewijs van leren om in te spelen op wat leerlingen nodig hebben. Opgehaald van: http://downloads.slo.nl/Documenten/FE%20Hoe%20weet%20ik%20waar%20zij%20staan.pdf

Regier, N. (2012) 60 Formative Assessment Strategies. Regier Educational Resources. Opgehaald van: http://www.stma.k12.mn.us/documents/DW/Q_Comp/FormativeAssessStrategies.pdf

Spetebroot A. & Willekens, S. (2017). Connect 1. Leerwerkboek 2 A-stroom. Mechelen: Plantyn.

Vaes, S., Hoof, T., Van mechelen, N. & De Moor T. (2017). Connect 5. Leerwerkboek 6 aso. Mechelen: Plantyn.

Leren bijsturen

Bakx, A. (2015). De pedagogische sensitieve leraar. Werken aan brede opbrengsten. Bussum: Coutinho.

Chronotope, (2017).'Four Quarters Marking' - A workload solution? Opgehaald van: https://chronotopeblog.com/2017/09/02/four-quarters-marking-a-workload-solution/

De Clercq, E., Alen, L., De Smet, A., Lehmann, M., Temmerman, L. & Vandemaele A. (2018). Track ‘n’ Trace 3. Wommelgem: VAN IN.

De Deyne, N., De Cuyper, G. & van der Heijden, L. (2017). Coup de Pouce 4T. Leerwerkboek Frans voor 4 tso. Mechelen: Plantyn.

De Roeck, P., & Janssens, I. Instructiekaarten. Opgehaald van: http://www.pavportaal.be/pavportal/lesmateriaal/instructiekaarten.html

ExpertiseCentrum Hoger Onderwijs, (2013). Actief omgaan met feedback. Opgehaald van: https://www.uantwerpen.be/nl/centra/expertisecentrum-hoger-onderwijs/didactische-info/onderwijstips-chronologisch/tip-18--actief-omgaa/

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81-112. doi:10.3102/003465430298487

Haenen, J., & Schipper, N. (2011). Werken met portfolio's. In J. Castelijns, M. Segers, & K. Struyven (Eds.), Evalueren om te leren: Toetsen en beoordelen op school. Bussum: Coutinho.

Keuvelaar-Van den Bergh, L. (2013). Teacher feedback during active learning. The development and evolution of a professional development programme (proefschrift). Eindhoven:Technische universiteit Eindhoven.

Le Maire, H., De Gaeve, B., Vandevelde, E., Rasir, M., Vandezande, I., Ferrier, S., & Vanmeulder, D. (2015). Coup de Pouce 2 A-stroom. Mechelen: Plantyn.

Lemov, D. (2015). Teach like a champion 2.0.: 62 techniques that put students on the path to college. San Francisco: Jossey-Bass.

Lemov, D. & Atkins, N. (2010). Teach like a champion: 49 techniques that put students on the path to college. San Francisco: Jossey-Bass.

Pennewaard, L., & Van Silfhout, G. (2016). Hoe weet ik waar mijn leerlingen staan?: Gebruikmaken van bewijs van leren om in te spelen op wat leerlingen nodig hebben. Opgehaald van: http://downloads.slo.nl/Documenten/FE%20Hoe%20weet%20ik%20waar%20zij%20staan.pdf

ter Horst, G., van de Kam-van Lent, T., van Stiphout, R., Baas, D., & Castelijns, J. (2016). Leerlingen evalueren hun eigen leerproces. In D. Sluijsmans & R. Kneyber (Eds.), Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Culemborg: Uitgeverij Phronese.

Vaes, S., Hoof, T., Van mechelen, N. & De Moor T. (2017). Connect 5. Leerwerkboek 6 aso. Mechelen: Plantyn.

Vanachter, J. (1990). Werken met een evaluatiester. Nova et vetera, 5, 346-366.

van Gennip, N., & van der Wal-Maris, S. (2011). De inzet van peer assessment. In J. Castelijns, M. Segers, & K. Struyven (Eds.), Evalueren om te leren: Toetsen en beoordelen op school. Bussum: Coutinho.

Leren in een veilig en stimulerend leerklimaat

Coubergs, C., Struyven, K., Gheyssens, E., & Engels, N. (2015). Het BKD-leer-krachtmodel: binnenklasdifferentiatie realiseren in de klas. Impuls 45(3), 151-159.

de Kleijn, R., Prins, F., Lutz, C., van Look, K., & van Tartwijk, J. (2016). Formatief toetsen en leerlingmotivatie. In D. Sluijsmans & R. Kneyber (Eds.), Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Culemborg: Uitgeverij Phronese.

Dweck, C. S. (2015). Carol Dweck revisits the ‘growth mindset’. Education Week. Opgehaald van: https://www.edweek.org/ew/articles/2015/09/23/carol-dweck-revisits-the-growth-mindset.html

Gulikers, J.T.M. & Baartman, L.K.J. (2017). Doelgericht professionaliseren: formatieve toetspraktijken met effect! Wat DOET de docent in de klas? Universiteit Wageningen, Hogeschool Utrecht.

Ros, A., Castelijns, J., van Loon, A., & Verbeeck, K. (2014). Gemotiveerd leren en lesgeven: De kracht van intrinsieke motivatie. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Sluijsmans, D., & Kneyber, R. (2016). Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Culemborg: Uitgeverij Phronese.

Vansteenkiste, M., Sierens, E., Soenens, B., & Lens, W. (2007). Willen, moeten en structuur in de klas: over het stimuleren van een optimaal leerproces. Begeleid Zelfstandig Leren, 16, 1-27.

Vansteenkiste, M. (2010). Hoe we kinderen en jongeren kunnen motiveren: Toepassingen van de zelfdeterminatietheorie. Caleidoscoop, 22(1), 6-15.