flapover vragen

Download deze fiche

beschrijving

Flapover vragen laten de leerlingen toe om vragen te stellen aan medeleerlingen. Zo horen de leerlingen zaken waar ze op vastlopen op een andere manier uitgelegd.

werking

  • De leerlingen schrijven hun vraag over het huiswerk of een toets (voor de toets of nadat leerlingen hun toets teruggekregen hebben) op een flapover.
  • De leerlingen die het antwoord weten, bereiden dit schriftelijk voor. Dat geeft je tijd om de antwoorden vooraf zelf even te controleren.
  • De leerlingen die het antwoord weten, krijgen tijd om uitleg te geven aan de leerling die de vraag heeft opgeschreven. Dit kan klassikaal of in kleine groepjes.

tips

  • Laat de controlefase weg als de leerlingen vertrouwd zijn met de methodiek.
  • Laat de leerlingen die uitleg gekregen hebben beoordelen hoe goed ze de uitleg vonden van de medeleerlingen.
  • Gebruik online tools (Padlet of Edmodo) om de leerlingen thuis hun vragen voor huiswerk of toets te stellen. Zo kunnen de leerlingen ook buiten het klaslokaal elkaars vragen beantwoorden.
  • Je kunt deze techniek koppelen aan de SOS-hoek. Op die manier kunnen de leerlingen die geen vragen hebben zelfstandig aan het werk gaan.

voorbeelden

Gebruik digitale tools:

Padlet is een digitaal prikbord waar iedereen met een internetverbinding geschreven tekst, foto’s, video’s, etc. op kan plaatsen. Padlet kan ingezet worden om vragen en antwoorden te delen maar ook om meningen of ideeën te verzamelen.

Edmodo is een online community waarbij je de leerlingen laat werken in een besloten groep. Je kunt via Edmodo communiceren met je leerlingen, opdrachten klaarzetten, quizzen of polls aanmaken en samenwerking faciliteren. 

voorbeeld-flapover-vragen-2-A-stroom